Energy Flash 6 juni 2018
Bekijk online versie
Ploum Lodder Princen
PLOUM ENERGY FLASH | Juni 2018

De Ploum Energy Flash informeert u op een snelle en praktische wijze over actuele energierecht-gerelateerde onderwerpen, die van belang kunnen zijn voor uw bedrijf of organisatie. Zo bent u altijd goed op de hoogte van wat gaande is in de energiesector.

Wilt u meer weten? Dan verwijzen wij u graag naar onze contactpersonen van Team Energie: Stephan Sluijters en Deborah Nizamoeddin.

Mocht u deze nieuwsflash niet meer willen ontvangen, klik dan hier.

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (Wet voortgang energietransitie) en schrappen gasaansluitplicht voor nieuwbouw 
Per 1 juli 2018 treedt de Wet voortgang energietransitie in werking. Deze wet voorziet in wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet teneinde de transitie naar een duurzame energievoorziening te faciliteren en bestaande belemmeringen voor de energietransitie weg te nemen. De aanpassingen zien met name op de netten die essentieel zijn om de energietransitie verder te ondersteunen, alsmede op het schrappen van de gasaansluitplicht voor nieuwbouw. Enkele artikelen van de wet treden overigens pas met ingang van 1 januari 2019 in werking.
Lees meer
LinkedIn Twitter Facebook

Producenten hernieuwbare energie opgelet: niet-naleving van verplichting Regeling garanties van oorsprong kan leiden tot korting van SDE+ subsidie

In zijn brief van 16 mei jl. schrijft de Minister van Economische Zaken en Klimaat onder meer aan de Tweede Kamer dat gebleken is dat een aantal hernieuwbare energieproducenten (tevens ontvangers van SDE+ subsidie) niet aan de in de Regeling garanties van oorsprong gestelde verplichting hebben voldaan om elke vijf jaar de vaststelling van de installatie en/of het meetprotocol te vernieuwen. Niet-naleving van deze verplichting kan gevolgen hebben voor de SDE+ subsidie.

Lees meer


Tijdelijke omgevingsvergunning voor realisatie zonneakkers houdt stand
Mag in afwijking van het geldende bestemmingsplan een tijdelijke omgevingsvergunning voor de duur van 10 jaar worden verleend voor de realisatie van zonneakkers, indien op voorhand duidelijk is dat de zonneakkers langer dan 10 jaar op de percelen zullen blijven staan? Op 4 april 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan op het hoger beroep van het college van burgemeester en wethouders van Coevorden tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 26 april 2017, waarin deze vraag centraal stond. 
Lees meer

Een incident is niet per se een zwaar ongeval in de zin van het Brzo 2015
Dit artikel gaat nader in op de definitie van een “zwaar ongeval” in de zin van het Besluit Risico’s Zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) en over de eisen die dienen te worden gesteld aan het bewijs dat zo’n ongeval zich zou kunnen voordoen.
Lees meer
LinkedIn Twitter Facebook GooglePlus


Ranking Chambers and Partners 2018 
Team Energy & Natural Resources heeft in de Chambers 2018 band 4 gekregen: 

Clients appreciate the firm’s dependably swift service, describing it as “reliable, knowledgeable and fast.'' 

Lees hieronder meer over de rankings of bekijk het overzicht op: chambersandpartners.com. 
Lees meer

Ploum
Blaak 28
3011 TA Rotterdam
Postbus 711
3000 AS Rotterdam
T
F
W
E
+31 10 440 6440
+31 10 436 4400
www.ploum.nl
info@ploum.nl
Volg ons op:
Wijzig uw gegevens  |  Afmelden  |  Bekijk online versie  |  Stuur door  |  Disclaimer
Copyright © 2018 Ploum Lodder Princen