Energy Flash 27 november 2017
Bekijk online versie
Ploum Lodder Princen
PLOUM ENERGY FLASH | najaar 2017

De Ploum Energy Flash informeert u op een snelle en praktische wijze over actuele energierecht-gerelateerde onderwerpen, die van belang kunnen zijn voor uw bedrijf of organisatie. Zo bent u altijd goed op de hoogte van wat gaande is in de energiesector.

Wilt u meer weten? Dan verwijzen wij u graag naar onze contactpersonen van Team Energie: Stephan Sluijters en Deborah Nizamoeddin.

Mocht u deze nieuwsflash niet meer willen ontvangen, klik dan hier.

Kom niet van een koude kermis thuis bij verhuur/verkoop van vastgoed!

Wanneer (ver)kopers en verhuurders van commercieel vastgoed niet beschikken over een (juist) energielabel, kunnen daar verstrekkende gevolgen aan kleven: boetes tot € 81.000 en in de toekomst ook een verbod op het mogen verhuren van kantoorpanden. Indien u zich niet bewust bent van deze maatregelen en in de komende jaren vastgoed (ver)koopt of verhuurt, kunt u dus van een koude kermis thuiskomen. In dit artikel wordt hier nader op ingegaan. 
Lees meer
LinkedIn Twitter Facebook GooglePlus
Wijziging van de Warmtewet: hoe zit het ook alweer?
Het wetsvoorstel tot  Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet) (het “Voorstel”) werd op 22 mei 2017 door de Minister van Economische Zaken en Klimaat aangeboden aan de Tweede Kamer. Het Voorstel is het antwoord op de (kritische) bevindingen uit de vervroegde evaluatie van de Warmtewet. Uit deze evaluatie volgde onder meer dat verbruikers (nog) niet het vertrouwen lijken te hebben in collectieve warmtelevering als alternatief voor aardgas en dat diverse (markt)partijen allerlei knelpunten signaleren in de huidige wet- en regelgeving.

In dit artikel vindt u een selectie van de wijzigingen zoals opgenomen in het Voorstel ten opzichte van de huidige Warmtewet.
Lees meer
LinkedIn Twitter Facebook GooglePlus
Lessen uit twee Brzo-zaken
Op 24 juli 2017 sprak de Rechtbank Overijssel een chemiebedrijf en een vermeend feitelijk leidinggever vrij van het overtreden van het Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999 ("Brzo"). Het bedrijf viel onder de werkingssfeer van het Brzo én er vond een ongeval plaats. Een kwestie van 1+1=2? Nee. Een korte behandeling van twee uitspraken.
Lees meer
LinkedIn Twitter Facebook GooglePlus
Workshop Brzo voor vertegenwoordigers van Brzo-bedrijven
Op donderdag 28 november a.s. organiseert Ploum Lodder Princen van 17.00 uur tot 19.00 uur een praktijksessie waarin u wordt bijgepraat over de juridische aspecten van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen 1999 (“Brzo”). In de handhaving lijkt men er van uit te gaan dat ieder risico moet zijn geëlimineerd, wat praktisch niet mogelijk is. Bovendien is het zo dat die maatregelen juist moeten worden getroffen om zware ongevallen te voorkomen. Die nuance lijkt in de handhaving wel eens verloren te zijn gegaan. Kortom, er is genoeg stof tot nadenken rondom de Brzo-thematiek. Wij zorgen deze middagen voor een broodje.
Lees meer
LinkedIn Twitter Facebook GooglePlus
Verplichting tot energiebesparing door de industriële sector
Op 19 mei jl. vond er een ledenbijeenkomst plaats van de Nederlandse Vereniging van Energierecht (NeVER) in Rotterdam. Tijdens deze bijeenkomst werd ingegaan op de noodzaak van de additionele besparingsdoelstelling die voortkomt uit het Energieakkoord, de positie van de overheid en de betrokken sectoren, de verankering van deze verplichting in het Activiteitenbesluit milieurbeheer (“Activiteitenbesluit”) en de wijze waarop deze doelstelling kan worden behaald. Maayke Maas-Cooymans, partner bij Ploum Lodder Princen, sprak tijdens de bijeenkomst over besparing en de rol van het Activiteitenbesluit daarbij. U kunt haar presentatie hier inzien. Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Maayke Maas-Cooymans.
Download ppt.
Ranking in Chambers
Stephan Sluijters heeft voor Energy & Natural Resources van Chambers band 4 gekregen.
Lees meer
LinkedIn Twitter Facebook GooglePlus
Ploum Lodder Princen
Blaak 28
3011 TA Rotterdam
Postbus 711
3000 AS Rotterdam
T
F
W
E
+31 10 440 6440
+31 10 436 4400
www.ploum.nl
info@ploum.nl
Volg ons op:
Wijzig uw gegevens  |  Afmelden  |  Bekijk online versie  |  Stuur door  |  Disclaimer
Copyright © 2017 Ploum Lodder Princen