"Verstand van zaken is meer dan juridische kennis"
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Ploum 
ENERGY FLASH 
APRIL 2020
Editie
april
2020
salderingsregeling
 
Laatste stand van zaken omtrent de afbouw van de salderingsregeling
De salderingsregeling stimuleert investeringen in zonnepanelen door kleinverbruikers. Kleinverbruikers kunnen elektriciteit die zij door middel van zonnepanelen zelf opwekken en niet verbruiken, invoeden op het net en vervolgens salderen tegen de elektriciteit die zij afnemen. Hier komt verandering in. De salderingsregeling wordt namelijk aangepast. Bij brief van 30 maart jl. informeert minister Wiebes de Tweede Kamer over de afbouw van de salderingsregeling.
Lees meer »
 
europese klimaatwet
 
De Europese Klimaatwet: meer tanden voor gemeenschappelijke regels
In het kader van het Green Deal programma heeft de pas aangetreden Europese Commissie voorgesteld om de instrumenten aan te scherpen voor de naleving van de bestaande EU-verplichtingen door de EU-instellingen zelf, maar ook door de lidstaten gedurende de komende jaren tot 2030 en daarna tot 2050. De verordening die dat mogelijk moet maken, delegeert de bevoegdheid aan de Commissie om waar nodig nadere verplichtingen op te leggen. Het voorstel van Commissaris Timmermans heeft al vanaf het begin veel discussie losgemaakt.
Lees meer »
 
covid-19
 
COVID-19 maatregelen en het Brzo 2015?
Veel bedrijven en organisaties treffen de nodige maatregelen om de gevolgen van de pandemie te beperken en beheersen. Tot die maatregelen behoort, mede op advies van het RIVM, dat waar mogelijk wordt thuisgewerkt. Dat betekent dat veel bedrijven werken op basis van een minimale bezetting op de werkvloer.
Lees meer »
 
TRANSPORTCAPACITEIT
 
Mag een netbeheerder een verzoek om transportcapaciteit in verband met congestie weigeren?
In diverse rechtszaken komt de vraag aan de orde wanneer een netbeheerder een verzoek om transportcapaciteit mag weigeren. Op 17 maart jl. heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven een besluit van de Autoriteit Consument en Markt vernietigd in een geschil over transportcapaciteit. Het hoger beroep van netbeheerder Liander achtte het CBb gegrond, maar Liander moest via de civiele weg toch nog de gevraagde extra transportcapaciteit ter beschikking stellen. Hoe zit dat nu?
Lees meer »
 
SDE++ subsidie
 
 
De nieuwe SDE++ subsidie komt dit najaar beschikbaar. Dit zijn de hoofdlijnen.
Minister Wiebes heeft aangekondigd dat de eerste ronde van de verbrede Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++ regeling) tussen 29 september en 22 oktober 2020 wordt opengesteld. De SDE++ regeling richt zich op de vermindering van broeikasgasemissie op Nederlands grondgebied. Het budget van de eerste subsidieronde bedraagt 5 miljard euro. In deze bijdrage beschrijven wij de hoofdlijnen van de nieuwe SDE++ regeling.
lees meer »
 
RANKINGS
 
Team Energy in Chambers and Partners Europe 2020
Stephan Sluijters heeft een individuele ranking gekregen en een ranking voor zijn Team Energy in de Chambers and Partners Europe 2020. Over het Team Energy: “They really look at providing services from a client point of view and adding value.” Over Stephan: “He really is on top of it. Always there and he provides an excellent service." 
Lees meer »
 
 
Ploum | Rotterdam Law Firm
Blaak 28 T +31 10 440 6440
3011 TA Rotterdam F +31 10 436 4400
The Netherlands W www.ploum.nl
Ploum
Facebook   LinkedIn   Twitter   Youtube