"Verstand van zaken is meer dan juridische kennis"
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Ploum PRIVACY update
28 januari - dag van de privacy
Verstand van zaken is
meer dan juridische
kennis
Agenda
 
Ploum Academy:
'Actualiteiten Privacy'
Op 16 april 2020 vindt bij ons op kantoor de cursus 'Actualiteiten Privacyrecht' plaats. Tijdens de cursus komt een selectie van de meest relevante actualiteiten op het gebied van Privacyrecht aan de orde en wordt teruggekeken op bijna 2 jaar AVG. Dit betreft onder meer: relevante rechterlijke uitspraken, handhaving door de toezichthouder, relevante opinies van de (gezamelijke) toezichthouder(s), en de evaluatie van de AVG en UAVG door de wetgever. 
kosteloos aanmelden »
 
privacy blog
 
Autoriteit Persoonsgegevens (te?) streng over gerechtvaardigd belang en marketing?
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft over de verwerkingsgrondslag ‘gerechtvaardigd belang’ onlangs een normuitleg gepubliceerd. De AP lijkt commerciële belangen geen ‘gerechtvaardigd’ belang te vinden. Wat dit betekent lees je in onderstaand artikel.
Lees meer »
 
 
PRIVACY IN DE RECHTSPRAAK
 
Gebruik stemfragment in theatershow
De Rechtbank Midden-Nederland oordeelde dat Ali B een in zijn theatershow gebruikt geluidsfragment niet hoeft te verwijderen. Een stem valt niet onder het portretrecht, maar is onder omstandigheden wel een bijzonder persoonsgegeven. De verwerking van dit persoonsgegeven is hier niet onrechtmatig, omdat sprake is van een uitsluitend artistieke uitdrukkingsvorm (een uitzondering onder de AVG/UAVG). Voorts weegt het beroep op de vrijheid van meningsuiting in dit geval zwaarder dan het recht op privacy.
Lees meer »
 
PRIVACY IN HET NIEUWS -
AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
 
Alcohol- en drugscontroles in de chemische industrie binnenkort toch mogelijk?
De AP gaf eerder aan dat het afnemen van alcohol- en drugstesten bij werknemers niet is toegestaan, tenzij daar een wettelijke grondslag voor was. Deze wettelijke grondslag was er tot nu toe alleen voor bestuurders van bijv. schepen, treinen en vliegtuigen. Staatssecretaris Van Ark heeft nu in een kamerbrief aangekondigd dat zij alcohol- en drugstesten ook mogelijk wil maken voor de chemische industrie. 
Lees meer »
 
PRIVACY IN DE RECHTSPRAAK
 
Verzoeken om verwijdering van negatieve BKR registraties
De afgelopen maanden is diverse malen het verzoek bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) ingediend om de negatieve registratie te verwijderen uit het systeem. Hier een paar voorbeelden. 
  • Het Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat de gegevens verwerkt waren op grond van een wettelijk verplichting, maar ook dan dient rekening te worden gehouden met de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit en is, gelet op de aard van de inbreuk op de privacy, een belangenafweging van geval tot geval nodig. In dit geval is aan het vereiste van proportionaliteit en subsidiariteit voldaan, mede gezien de doelstelling van het BKR (verschaffen van een maatschappelijk verantwoorde financiële dienstverlening / behoeden voor overkreditering van consumenten) en het feit dat er voor kredietverstrekkers geen ander middel bestaat om kennis te nemen van het financiële verleden van consumenten. 
  • Opmerkelijk is dat de Rechtbank Den Haag heeft overwogen dat het BKR de persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang; het verzoek tot verwijdering wordt eveneens afgewezen
  • De Rechtbank Midden-Nederland wijst het verzoek tot verwijdering eveneens af en onderbouwt dit o.a. omdat er een zwaarwegende grond voor handhaving bestaat op het bewaren van de gegevens.
PRIVACY in het nieuws - 
AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
 
Veel websites vragen op onjuiste wijze toestemming voor het plaatsen van tracking cookies
Het vooraf aanvinken van hokjes waarmee de gebruiker instemt met het plaatsen van (tracking) cookies mag niet. Dat heeft het Hof van Justitie onlangs in een arrest bepaald. Verschillende Nederlandse websites zijn hierop door de AP aangesproken.
Lees meer »
 
PRIVACY in het nieuws -
Autoriteit persoonsgegevens
 
Belastingdienst heeft voldoende maatregelen getroffen om informatie te beveiligen
De afdeling Datafundamenten & Analytics van de Belastingdienst, welke allerlei data van burgers analyseert voor een nog beter gebruik binnen de Belastingdienst, heeft inmiddels voldoende beveiligingsmaatregelen getroffen, aldus de AP.
Lees meer »
 
Privacy in de rechtspraak
 
Verzoeken tot verwijdering van strafrechtelijke gegevens in Google
Een persoon heeft om verwijdering verzocht van zoekresultaten die verschijnen bij een zoekopdracht op zijn naam in Google en die verwijzen naar het door hem gepleegd strafbaar feit en opgelegde straf. De rechter maakt een belangenafweging tussen enerzijds het recht van de man op eerbiediging van zijn privéleven en het recht op bescherming van bijzondere persoonsgegevens en anderzijds het recht op toegang tot informatie van het publiek en de vrijheid van meningsuiting van degene van wie die informatie afkomstig is. Deze belangenafweging valt in nadeel van de man uit. Het zwaarwegend publiek belang weegt zwaarder, mede omdat de tbs-maatregel die aan de man is opgelegd nog niet is afgerond. Het verzoek wordt afgewezen.

Het Hof Den Haag wees onlangs een arrest in eenzelfde soort zaak
Google hoeft 74 links naar artikelen over appellant niet te verwijderen. De zoektocht naar een fair balance tussen de informatievrijheid en het recht op eerbiediging van het privéleven valt – gebaseerd op de GC/CNIL-uitspraak van het HvJ EU – uit in het voordeel van de informatievrijheid.

PRIVACY IN HET NIEUWS -
AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
 

Berisping voor Akwa GGZ na overnemen ROM-data

De AP heeft de Alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg (Akwa GGZ) een berisping gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens over de gezondheid. Akwa GGZ heeft sinds begin 2019 een set met onvoldoende geanonimiseerde gezondheidsgegevens overgenomen van Stichting Benchmark GGZ (SBG). Daarmee heeft Akwa GGZ gezondheidsgegevens verwerkt, terwijl deze verwerking niet gebaseerd kan worden op een uitzondering op het verbod op verwerking van gezondheidsgegevens dat in beginsel geldt.
Lees meer »
 
PRIVACY IN DE RECHTSPRAAK
 
Inzage van moeder in dossier
Een moeder verzoekt inzage te krijgen in het dossier dat een jeugdinstelling van haar dochter heeft. Het inzageverzoek wordt toegewezen voor zover het gegevens van de moeder zelf betreft en afgewezen voor zover het gegevens van de dochter betreft. Het Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de jeugdinstelling al alle informatie die betrekking heeft op de moeder aan haar heeft verstrekt. Contactjournaals met daarin gegevens met betrekking tot de vader en de dochter kunnen niet aan de moeder worden verstrekt, ondanks het verzoek van de moeder om deze gegevens onzichtbaar te maken. Dat biedt in dit geval geen waarborg, omdat het voor de moeder duidelijk is om welke personen het gaat en met verstrekking zouden de belangen van deze personen worden geschaad.
Lees meer »
 
Vragen? Mail naar privacy@ploum.nl
 
Ploum | Rotterdam Law Firm
Blaak 28 T +31 10 440 6440
3011 TA Rotterdam F +31 10 436 4400
The Netherlands W www.ploum.nl
Ploum
Facebook   LinkedIn   Twitter   Youtube