"Verstand van zaken is meer dan juridische kennis"
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Ploum 
ENERGY FLASH 
SEPTEMBER 2019
Editie
september 2019
zonne-energie en investeringen
 
Investeringen in zonne-energie en het voorkomen van witwassen: groeiende zorg voor gemeenten 
Uitbreiding van de reikwijdte op het gebied van het voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme, draagt het risico in zich dat er gezocht wordt naar alternatieven om, onder andere,  gelden wit te wassen. Een aantal Nederlandse gemeenten maakt zich nu zorgen over de herkomst van de geldstromen die in de duurzame energie sector, en dan met name bij zonne-energie projecten, om gaan. Er bestaat namelijk aanleiding om te vermoeden dat de zonne-energie sector een mogelijk alternatief zou kunnen bieden om gelden wit te wassen.
Lees meer »
 
zonne-energie
 
Nieuwe zonneparken worden vanaf nu getoetst aan de zonneladder
Het kabinet is met provincies en gemeenten een voorkeursvolgorde overeengekomen die gehanteerd zal worden bij het toestaan van nieuwe zonneparken. De voorkeursvolgorde, beter bekend als de “zonneladder”, voorziet in het ontzien van landbouw- en natuurgronden en het stimuleren van zon op dak.
Lees meer »
 
Europees recht
 
Wisselende scenario's voor de kernenergie als bron van elektriciteit: Europeesrechtelijke aankopingspunten 
Een recent arrest van het Hof van Justitie werpt een nuttige blik op de speelruimte die lidstaten hebben om hun wezenlijke belang van energiezekerheid te behartigen en op de marges die de EU regels daarvoor kunnen inhouden.
Lees meer »
 
SDE+ subsidie
 
 
Alles wat u moet weten over de SDE+ subsidie najaarsronde 2019
In dit bericht zetten wij de belangrijkste informatie over de najaarsronde van de SDE+ subsidie voor u op een rij. Met de SDE+ stimuleert de Minister van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland.
lees meer »
 
netbeheer
 
 
Besluit ACM: geen overtreding van wettelijke taken ingevolge Elektriciteitswet door netbeheerder Stedin 
In het geschil tussen de landelijke netbeheerder TenneT en netbeheerder Stedin stond de vraag centraal of Stedin in strijd heeft gehandeld met haar wettelijke taken door bepaalde werkzaamheden aan haar net (die het gevolg waren van een wijziging in de netconfiguratie van het landelijke hoogspanningsnet van TenneT) niet uit te voeren.
lees meer »
 
elektriciteitssector eu
 
 
Een vernieuwd regulerend kader voor de EU elektriciteitsector
Afgelopen zomer is tegen het einde van de zittingsduur van het Europees Parlement in de oude samenstelling nog een pakket verordeningen en richtlijnen goedgekeurd om de werking van markten en netwerken in de sector van elektriciteit op een hoger plan te brengen. Deze upgrading was noodzakelijk om met nieuwe verplichtingen over de energietransitie naar Clean Energy rekening  te houden als ook met technologische ontwikkelingen en met omstandigheden die uit die transitie voortvloeien. 
lees meer »
 
 
Ploum | Rotterdam Law Firm
Blaak 28 T +31 10 440 6440
3011 TA Rotterdam F +31 10 436 4400
The Netherlands W www.ploum.nl
Ploum
Facebook   LinkedIn   Twitter   Youtube