"Verstand van zaken is meer dan juridische kennis"
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Ploum 
ENERGY FLASH 
APRIL 2019
Editie
APRIL 2019
SDE+ Subsidies
 
SDE+ Subsidies: de laatste ontwikkelingen
Via de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) stelt de overheid jaarlijks miljarden euro’s subsidie beschikbaar voor de uitrol van duurzame energieprojecten. De regeling verandert in hoog tempo om de maatschappelijke en technische ontwikkelingen te kunnen bijbenen. Zo werd in 2018 de subsidiëring van projecten met een tijdelijke omgevingsvergunning uitgesloten, in 2019 werd de subsidiepot verkleind en vanaf 2020 zal de SDE+ regeling ook worden ingezet voor het stimuleren van de vermijding van CO₂ uitstoot. Wij geven een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot de SDE+ Subsidie.
Lees meer »
 
energie & vastgoed
 
Linea recta richting circulair: creatieve kansen in een veranderende wereld 
Het huidige wettelijke instrumentarium in boek 5 BW is lang geleden geschreven voor een lineaire economie, met een sterke focus op bezit en eigendom. De omslag naar een circulaire economie – die daarentegen uitgaat van gebruik – is daarmee echter lastiger te maken. Door creatief om te gaan met het huidige erfpachtrecht, kan – zolang de wet niet toekomstbestendig is gemaakt – de omslag naar een circulaire economie toch worden gefaciliteerd. Denk daarbij aan het aan een pandeigenaar uitgeven in erfpacht van een gevel, verticale zonnepanelen of een WKO-installatie. In dit artikel illustreren wij hoe het erfpachtrecht op creatieve manier kan worden ingezet in een veranderende wereld.
Lees meer »
 
acm
 
Naleving van REMIT;  ACM doet inval vanwege verdenking overtreding verbod op handel met voorkennis op de energiemarkt
De ACM heeft eind maart een inval gedaan bij een onderneming om te onderzoeken of die onderneming het verbod op handel met voorkennis op de energiemarkt heeft overtreden. De inval is onderdeel van het toezicht op de naleving van de in 2011 in werking getreden Europese verordening REMIT (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency).
Lees meer »
 
TEAM ENERGIE
 
Alexandra Danopoulos versterkt Team Energie
Alexandra Danopoulos (sectie bestuursrecht) is per 1 maart jl. lid van Team Energie. Alexandra is gespecialiseerd in het energierecht, en adviseert met name veel over regulatoire aspecten. Wij zijn blij met deze mooie toevoeging aan het Team Energie!
lees meer »
 
Banking & finance
 
Banking & finance praktijk breidt uit
Op 1 mei 2019 breidt Ploum het banking & finance team uit met twee partners. Kennismaken? Op 4 juni informeert Lucas Lustermans (links op de foto) u over (her)financieringen, zekerheden en investeringen. Op 18 juni praat Matthijs Bolkenstein (rechts op de foto) u bij over de financiële toezichtwetgeving. Joost Kool (in het midden) vult het team aan met zijn ervaring met financieringstransacties. 
aanmelden »
 
EUROPA EN ENERGIE
 
Consensus over de screening van buitenlandse investeringen in de Europese Unie
Vanaf 11 oktober 2020 moeten Europese lidstaten voldoen aan de verordening voor de screening van buitenlandse directe investeringen. Deze verordening kan in de toekomst van invloed zijn op overnames en investeringen door buiten de Europese Unie gevestigde investeerders. In dit artikel geven wij in een notendop weer wat de gevolgen zijn van deze verordening.
Lees meer »
 
 
Ploum | Rotterdam Law Firm
Blaak 28 T +31 10 440 6440
3011 TA Rotterdam F +31 10 436 4400
The Netherlands W www.ploum.nl
Ploum
Facebook   LinkedIn   Twitter   Youtube