Energy Flash 19 oktober 2018
Bekijk online versie
Ploum Lodder Princen
PLOUM ENERGY FLASH | Oktober 2018

De Ploum Energy Flash informeert u op een snelle en praktische wijze over actuele energierecht-gerelateerde onderwerpen, die van belang kunnen zijn voor uw bedrijf of organisatie. Zo bent u altijd goed op de hoogte van wat gaande is in de energiesector.

Wilt u meer weten? Dan verwijzen wij u graag naar onze contactpersonen van Team Energie: Stephan Sluijters en Deborah Nizamoeddin.

Mocht u deze nieuwsflash niet meer willen ontvangen, klik dan hier.

De gevolgen van de Brexit voor de energiesector: Dancing Queen of The Winner Takes It All? 
De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit) houdt de gemoederen al lange tijd hoog bezig, ook binnen de energiesector. Wij hebben voor u op een rij gezet welke gevolgen de Brexit zal hebben voor deze sector. De volgende onderwerpen zullen daarbij aan de revue passeren: olie en gas, hernieuwbare energie, kernenergie en handel in emissierechten.
Lees meer

Gemakkelijker het dak op met een standaardakte voor zonnepanelen
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een standaardakte ontwikkeld, zodat exploitanten van zonnepanelen goedkoper en sneller in staat zijn om een overeenkomst aan te gaan met de eigenaar van een bedrijfspand voor de plaatsing van zonnepanelen op het dakoppervlak van hun bedrijfspand. De akte is te gebruiken voor iedere partij die betrokken is bij de plaatsing van zonnepanelen op een bedrijfspand. Partijen zijn vrij om deze akte zelf aan te passen. Lees hier meer over deze standaardakte.
Lees meer

Actualiteiten ontwikkeling zonneparken: een overzicht

De opwekking van zonne-energie heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. De winning van zonne-energie steeg in 2017 met 40% ten opzichte van 2016. De realisatie van productie-installaties voor de opwekking van zonne-energie leidt regelmatig tot rechtspraak en andere juridische ontwikkelingen. In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de actualiteiten omtrent de ontwikkeling van zonneparken ten behoeve van exploitanten en ontwikkelaars.

Lees meer


Wettelijke verplichting netbeheerder om binnen 18 weken aansluiting te realiseren blijft vooralsnog gehandhaafd
Op 25 juli 2018 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland zich in kort geding uitgelaten over de maximale aansluittermijn, zoals opgenomen in de Elektriciteitswet 1998 en de toepasselijkheid van die termijn op reeds bestaande en (nieuwe) eerste aansluitingen. Deze uitspraak kan afnemers en producenten van elektriciteit (extra) munitie bieden om netbeheerders te bewegen om de door hen verzochte aansluiting binnen 18 weken te realiseren. Lees hier meer over deze uitspraak.
Lees meerWeg vrij voor realisatie van groot windmolenpark in Friese deel van het IJsselmeer
In het Friese deel van het IJsselmeer, ter hoogte van Breezand, mag een groot windmolenpark worden gerealiseerd. Windpark Fryslân zal bestaan uit 89 turbines en krijgt een vermogen van ongeveer 320 megawatt. De tegen de realisatie van het windpark gemaakte bezwaren (dat het inpassingsplan van de ministers van EZK en I&W in strijd zou zijn met het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening en dat er sprake zou zijn van mogelijke nadelige gevolgen van het windpark voor de scheepvaart, het watersporttoerisme en het Natura 2000-gebied IJsselmeer) werden in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ongegrond verklaard. Lees hier meer over deze uitspraak.
Lees meer

Ploum
Blaak 28
3011 TA Rotterdam
Postbus 711
3000 AS Rotterdam
T
F
W
E
+31 10 440 6440
+31 10 436 4400
www.ploum.nl
info@ploum.nl
Volg ons op:
Wijzig uw gegevens  |  Afmelden  |  Bekijk online versie  |  Stuur door  |  Disclaimer
Copyright © 2018 Ploum Lodder Princen